حوزه اصناف و مشتریان کوچک و متوسط( تا 100 پرسنل)
محصول یکپارچه قیاس
این محصول دو تیپ اصناف(فروشگاه‌ها) و شرکت‌ها ارائه می‌شود و بیش از 20 ماژول نرم افزاری یکپارچه است. محصول قیاس نسخه‌های ویندوزی و تحت وب و نسخه موبایل دارد. هر سه نسخه امکان کار همزمان با یک دیتابیس را دارد.
  • بیش از 200 هزار مشتری نسخه رایگان موبایلی حسابداری شخصی قیاس
  • بیش از 30 هزار مشتری نسخه رایگان موبایلی فروشگاهی آفلاین – قیاس شاپ
  • بیش از 5 هزار مشتری نسخه ابری آنلاین قیاس
  • بیش از 5 هزار مشتری نسخه‌های ویندوزی و تحت وب قیاس
حوزه شرکت‌های بزرگ ( تا 1000 پرسنل)
محصول یکپارچه قیاس

سری محصولات مالی و اداری و صنعتی سیاق ترکیبی از بیش از 50 ماژول یکپارچه نرم افزاری است که نسخه‌های سال‌های قبل آن تحت ویندوز بوده است و نسخه‌های تحت وب آن با تکنولوژی net core. توسعه داده شده اند. با توجه به یکسان بودن ساختار دیتابیس وب و یندوز امکان استفاده هم زمان نسخه‌های وب ویندوز و ارتقا آسان مشتریان نسخه‌های ویندوزی به وب وجود دارد.

محصولات این حوزه امکان استفاده از ابزارهای سیستم ساز و BPMS حوزه ERP سیاق را هم دارند.

  • بیش از 2000 مشتری نسخه ویندوزی
  • بیش از 300 مشتری نسخه‌های تحت وب
حوزه راهکار ERP
محصول سیاق ERP

عطف به استانداردهای مکانیزاسیون نرم افزاری در شرایطی که کسب و کار بزرگ مشتری به دلیل حجم و نوع صنعت یا هر دلیل دیگری انتظارات به حقی را از نرم افزار دارد که در محصولات آماده نرم افزاری وجود نداشته باشد با قواعد ERP و به قصد مدیریت منابع سازمان مشتری و به کمک ابزار سیستم ساز نرم افزار آماده در محل مشتری بومی سازی می‌شود. در کنار این نیاز نگاه پروسه محور و قواعد BPMS هم جزء مهمی از شرایط اجرای ERP ها است.

ایجاد این بهروش‌ها بر پایه محصولات آماده سیاق موضوع این حوزه از کار شرکت سیاق است. این مهم در محل مشتری با حضور کارشناسان فنی و واحدهای ذینفع با کمک ابزار سیستم ساز و با تغییر سیستم موجود نرم افزاری انجام می‌گیرد و نه در محل واحد تولید شرکت سیاق به شکل پروژه خاص.

بدیهی است انجام پروژه ERP شرایط زمانی و فرهنگی و حجم کار و هزینه‌های خود را بسته به وضعیت کارفرما خواهد داشت.

حوزه راهکار رمس
محصول ERP رمس

یک نمونه از بهروش‌های مکانیزاسیون نرم افزاری در حوزه ساخت و ساز است که با شرکت‌های این حوزه اجرا شده است. شرایط خاص شرکت‌های ساخت و ساز و شرکت‌های EPC از پراکندگی جغرافیایی پروژه‌ها تا ارتباط با پیمانکاران متعدد و حجم گردش کار و اطلاعات و مسئولیت‌ها در پروژه‌ها در این Best Practice یا بهروش، مدنظر بوده است.

اتصال به ابزارهای کنترل پروژه مانند MSP یا نرم افزارهای متره برآورد و پرتال خارجی ارتباط با پیمانکاران و محاسبات قیمت تمام شده و مرکز اسناد و کنترل اسناد مهندسی EDMS و... در این بهروش علاوه بر تمام سیستم‌های یکپارچه مالی و اداری سیاق وجود دارند.

حوزه راهکار دانشگاهی
محصول ERP مانی

بهروش‌های مکانیزاسیون نرم افزاری اجرا شده در دانشگاه تهران بر روی پلت فرم محصولات سیاق مبنای ایجاد است این بهروش است.

دانشگاه‌ها علاوه بر تعاملات متعدد با دانشجویان جریان کار مالی و اداری داخلی پیچیده ای دارند که بر مبنای راهکار حوزه دولتی محصولات سیاق و نرم افزارهایی مانند حسابداری تعهدی و بودجه ریزی عملیاتی و بهایابی و... در این حوزه تهیه شده است.

دانشگاه تهران به شکل کاملا تحت وب و در 165 شعبه عملیاتی سطح کشور و یکپارچه با سایر سیستم‌های نرم افزاری دانشگاه و اجرای BPMS برای برخی از پروسه‌ها از این محصول در حال استفاده است.